Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Університетської студентської науково-практичної інтернет-конференції «КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ».

images (3)Конференція відбудеться 23 листопада –7 грудня 2015 р. у м. Києві, пр. Перемоги 37, корп. 7.

Для ознайомлення з матеріалами конференції перейдіть

до розділу ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ.

Для участі в обговорені матеріалів інтернет-конференції 

необхідно було до 21 листопада 2015 р. зареєструватися.

Реєстрацію ЗАВЕРШЕНО! 

Секції конференції:

1. Культура України з найдавніших часів до 80-х років ХХ .

Доц. Лук’янчук Л.Я., моб.т.067 247 48 23, е-mail: l_l43@ukr.net

2. Мистецтво українського авангарду в контексті європейської культури.

Доц. Онуфрієнко О.П., т. 406 82 04, e-mail: kymlk@kpi.ua

3. Українська мова: історія, проблеми функціонування в діахронічному й синхронічному аспекті, постаті.

Викл. Кушлаба М.П., моб.т. 095 388 31 04, e — mail:michaelruday@ukr.net

4. Міфологія та фольклор у глобалізованому суспільстві.

Ст.викл., к.ф.н. Завадська В.В., моб.т. 095 450 91 24, e-mail: ptits@ukr.net

5. Українська культура в контексті процесів глобалізації /кінець ХХ – початок ХХІ ст./.

Доц. Лук’янчук Л.Я, моб.т. О67 247 78 23, e-mail: l_l43@ukr.net

6. Художнє осмислення конфліктів і суперечностей суспільного життя в сучасній українській літературі.

Доц. Кривенко С.М., моб.т.066 781 28 77, e-mail: sergejkrivich@mail.ru

Робоча мова конференції: українська.

Для участі у конференції авторам необхідно до 16 листопада 2015 р. зареєструватися за формою та надіслати на електронну адресу l_la@ukr.net:

- електронний варіант тексту або тез доповіді, оформлений відповідно до вимог.

!!!! РЕЕСТРАЦІЮ АВТОРІВ ЗАВЕРШЕНО !!!!

images (10)Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

- Файл з доповіддю або тестами повинен бути у форматі RTF або DOC та PDF.

-Текст доповіді або тези повинні бути набрані в WORD у форматі A4, гарнітура Тіmes New Roman, розмір 14, інтервал 1 /поля сторінок – 2 см./.

-1-й рядок: назва доповіді /вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами/.

-2-й рядок: ім’я та прізвище автора /жирний курсив, вирівнювання по центру/.

-З-й рядок: місце навчання /курсив, вирівнювання по центру/.

- Через один рядок відступу друкуються текст доповіді /обсяг – до 8-9 стор./, або текст тез /обсяг 2-3 стор./.

- Після тексту подається список використаних джерел, надрукований через один рядок в алфавітному порядку та оформлений відповідно до вимог ВАК України /Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с.9-13; №5, 2009 р., с.26-29/.

- Презентації доповідей або тез повинні бути надіслані у файлі разом з текстом

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ РОЗМІЩЕНІ НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ.

fl3basOIB2EУвага! Тексти доповідей, тез та презентації, які не відповідають вимогам і порушують авторські права / відповідно до Закону України «Про авторське право й суміжні права»/, а також надіслані пізніше зазначеного терміну розглядатися не будуть. Рецензування та редагування матеріалів конференції проводити не планується. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори. Матеріали, що не стосуються теми автора будуть вилучені /напр. фото студентів і т. п.

Адреса організаційного комітету:

Кафедра української мови, літератури та культури, кімн. 324, корп.7, НТУУ «КПІ», пр.Перемоги, 37, Київ, 03056.

Відповідальна особа – доц .Лук’янчук Л.Я.

Телефон для довідок: (044) 406-82-04 або e-mail: l_la@ukr.net

Добавить комментарий