Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі всеуніверситетської студентської науково-практичної інтернет-конференції «КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Конференція відбудеться 26 листопада – 4 грудня 2014 р. у м. Києві, пр. Перемоги 37, корп. 7.

Програма роботи конференції передбачає секційні засідання.

Робоча мова конференції:  українська.

Для участі  у конференції необхідно до 15 листопада  2014 р.   надіслати на електронну адресу  l_la@ukr.net   наступну інформація:

— заявку для участі у конференції /форма заявки додається/;

-електронний варіант тексту  або тез доповіді, оформлений

відповідно до вимог.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

— Файл з доповіддю  або тестами повинен бути у форматі RTF або  DOC  (97-2010).

-Текст доповіді або тези повинні бути набрані  в  WORD  у форматі Ф4, гарнітура  Тіmes New Roman, розмір 14, інтервал 1 /поля сторінок – 2 см./.

-1-й рядок: назва доповіді /вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами/.

-2-й рядок:  ім.»я та прізвище автора /жирний курсив, вирівнювання по центру/.

-З-й рядок: місце навчання /курсив, вирівнювання по центру/.

-Через один рядок відступу друкуються текст доповіді /обсяг – до  8-9 стор./, або текст тез /обсяг  2-3 стор./.

-Після тексту подається  список  використаних джерел,  надрукований через один рядок в алфавітному порядку та  оформлений відповідно до вимог ВАК України /Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с.9-13; №5, 2009 р., с.26-29/.

-Допускається співавторство /не більше 2 авторів на одну тему/.

-Презентації доповідей  або тез повинні бути надіслані  у файлі разом з текстом

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ РОЗМІЩЕНІ НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ.

Увага!  Тексти доповідей, тез та презентації, які не відповідають вимогам і порушують авторські права  / відповідно до Закону України «Про авторське право й суміжні права»/, а також   надіслані пізніше зазначеного терміну  розглядатися не будуть.  Рецензування та редагування матеріалів конференції проводити не планується. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори. Матеріали, що не стосуються теми автора будуть вилучені /напр. фото студентів і т. п.

Адреса організаційного комітету:

Кафедра української мови, літератури та культури, кімн. 324, корп.7,  НТУУ «КПІ», пр.Перемоги, 37, Київ, 03056.

Відповідальна особа – доц .Лук»янчук  Л.Я.

Телефон для довідок: (044) 406-82-04 або   e-mail: l_la@ukr.net

Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі всеуніверситетської студентської науково-практичної інтернет-конференції «КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»: Один комментарий

  1. Мистер WordPress

    Привет! Это комментарий.
    Чтобы удалить его, авторизуйтесь и просмотрите комментарии к записи. Там будут ссылки для их изменения или удаления.

Комментарии запрещены.