Пастушенко Андрій

Стиль бароко – самоствердження української національної самобутності в європейському культурному просторі.pdf

Презентація

НТУУ «КПІ», Факультет прикладної математики

 

 • стиль у європейському мистецтві (живописі, скульптурі, музиці, літературі) та архітектурі початку 16 — кінця 18 ст. Хронологічно бароко слідує за Ренесансом та передує Класицизму.
 • Основні риси стилю бароко — парадність, урочистість, пишність, динамічність. Особливо необхідно відзначити прагнення до синтезу мистецтв.
 • Батьківщиною бароко вважається Італія та такі визначні мистецькі центри, як Рим, Мантуя.
 • Засновником бароко в Італії вважаютьМікеланджело Буонаротті (1475—1564). Саме він підсилив архітектуру велетенським ордером, широко використовував карнизи, подвоєння пілястр та колон.
 • У своїх проявах бароко замінило Відродження, а, існувавши в період абсолютизму, прославляло знать і церкву. Але також в ньому знайшли місце і прогресивні ідеї, зокрема поєднання різних видів мистецтва, що знайшло свій прояв у монументальних паркових ансамблях.
 • Здобутки італійського бароко лягли в основу подальшого розвитку мистецтва Іспаніїта її американських колоній, а також країн Західної Європи, Польщі та України в її складі.
 • На землі України бароко прийшло на початку 17 століття. Перші його прояви були в архітектурі Львова.
 • Часто його називають «козацьким бароко». Це звичайно перебільшення, але саме козацтво було носіями нового художнього смаку в Україні. Козацтво стало не тільки споживачем мистецтва, виступаючи в ролі багатих замовників, а й було тією суспільно-політичною силою, яка була здатна утворити самобутній стиль в мистецтві.
 • В Україні бароко виявилось в таких напрямах мистецтва як:
  1. Архітектурі
  2. Живописі та графіці.
  3. Скульптурі.
  4. Художньому металі та гаптуванні.
 • Великий внесок було зроблено діяльністю Києво-Могилянської академії та тогочасних магнатів, меценатів та гетьманів:
  1. Петро Могила – для відновлення Софії Київської запросив італійського архітектора Октавіана Манчіні.
  2. Іван Мазепа — фундатор низки кам’яних церков і замовник срібних Царських врат для собору Бориса й Гліба.
  3. Микола Василій Потоцький – український магнат і русин за походженням, активно співпрацює з іноземними архітекторами, художниками і скульпторами, серед яких — Бернард Меретин, Іван Георгій Пінзель, Готфрід Гофман, що посилює виразність українського бароко на західних землях і наближає їх форми і технології до західноєвропейських.
 • Напрям у архітектурі на території України виник унаслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко.
 • Зокрема, варто зазначити, що до появи стилю на українських землях всі церкви будувались з дерева. Після розповсюдження бароко ця традиція не зникла, а навпаки, розвивалась у тісному зв’язку з кам’яним будівництвом.
 • Від дерев’яних церков барокові храми перейняли традицію «п’ятидільних» храмів.
 • В Західній Україні існував свій неповторний стиль будівництва. Зокрема, місцеві замовники мали за мету запозичити західноєвропейські архітектурні традиції – у Львові був збудований Стрітенський костел босих кармелітів, що є майже повною копією храму Карло Модерно у Римі.
 • Яскравий зразок бароко в архітектурі Києва – Андріївська церква Бартоломео Растреллі.
 • В кінці XVII – на поч. XVIIІ ст. зростає увага до світського будівництва. Почали будувати колегіуми, магістрати, військові канцелярії, житлові будинки. Також за часів І. Мазепи почалось будівництво Київської академії.
 • Провідне місце в житті тодішнього суспільства посідав жанр портрета.
 • Подібно до архітектури, живопис не повністю перейняв традиції західноєвропейського бароко, а додав нових відтінків у мистецькі традиції України.
 • Вишуканий стиль бароко якнайкраще виражав духовні інтереси української козацької старшини й вищого духовенства, їхні прагнення до аристократичності.
 • Основним поштовхом до розвитку барокової літератури на українських землях стало відкриття київської школи та її реформування до академії.
 • ЇЇ випускники стали основними носіями та творцями української барокової літератури.
 • В поезії українського бароко виникає силабічний вірш, для якого характерна рівна кількість складів і вільне розташування наголошених в кожному рядку.
 • Помітно розвиваються такі стилі як акростих та мезостих.
 • Основним жанром барокової поезії стає духовна пісня.
 • Також розвивається світська поезія:
 1. Філософська та еротична лірика
 2. Панегірик та епіграма
 3. Пейзажні вірші.
 • В жанрі прози основними були:
  1. Повісті та оповідання релігійного та світського характеру
  2. Демонологічна повість
  3. Авантюрне оповідання
 • Значення бароко в українській культурі важко переоцінити. Використовуючи здобутки європейського бароко українські митці поєднували їх з місцевими традиціями, створивши неповторний стиль.
 • Українське бароко мало вплив майже на всі види мистецтва.
 • Завдяки провідним українським меценатам та козацькій старшині було створено величезна кількість барокових пам’яток, які збереглись до наших часів.

 

Список використаних джерел

 1. http://uk.wikipedia.org/wiki/Бароко

 

 1. http://pidruchniki.com/18540516/literatura/baroko

 

 1. http://estetica.etica.in.ua/idejno-stilovi-osnovi-baroko/

 

 1. http://uk.wikipedia.org/wiki/Українське_бароко

 

Пастушенко Андрій: Один комментарий

Добавить комментарий