НАРОДНЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО СУЧАСНОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ СУСПІЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ

dokladДоповідь дивіться тут…

Савін Андрій

НТУУ «КПІ», ФПМ, група КВ 31

         Український народ протягом віків поповнював скарбницю духовної культури людства своїми оригінальними художніми здобутками. Українська культура й мистецтво у своїх прогресивних виявах і тенденціях розвивалася в тісних взаємозв’язках і взаємозбагаченні з передовою культурою інших народів, передусім російського. До

Образотворче мистецтво є одним з головних засобів пізнання і пластичного відображення світу. За допомогою рисунку ми вивчаємо натуру, рисунок допомагає нам виразити емоції. Професійне володіння рисунком –

це крила для польоту творчої фантазії, це обов’язкова умова розвитку творчої індивідуальності і засіб втілення оригінальних художніх замислів у життя.

         Мова мистецтва – загальнолюдська мова, вона не потребує перекладу. Українське мистецтво позбулось нарешті системи табу та обмежень у вільному виявленні власної сутності й переходить у нові виміри, де панують гуманістичні та мистецькі цінності, критерії художності та новизни. Донедавна найнепопулярніший вид мистецтва – образотворчий – стає дедалі популярнішим. Живий інтерес до мистецтва України виявляється за кордоном.

Аналізуючи сьогоднішній стан художнього життя в Україні, мушу констатувати факт, що криза, яка нині актуальна для української економіки, не оминула і мистецьких процесів. Український художник, позбавлений живої творчої конкуренції, можливостей безперешкодно реалізовувати свою художню фантазію, стає залежним від вузького кола замовників та колекціонерів і починає відтворювати вже напрацьовані форми і художні стилі, втрачаючи природну неповторність і живість. Галерейний бізнес, реагуючи на сучасні економічні зміни, активно переорієнтовує свій напрям на роботу для ринку антикваріату.

Гальмування загального розвитку так і несформованого мистецького ринку в Україні, цінової політики щодо творів сучасних художників, імперіалізація культури через поступове перенесення більшості мистецьких акцій до столиці спричиняє утворення анклавів закритих мистецьких груп, залишаючи поза межами живого спілкування і вільних інформаційних потоків велику частину українських митців, що працюють на периферії, які можуть показати себе лише завдячуючи таким рідкісним виданням, як творчо біографічний альбом-довідник.

Характеризуючи розвиток традиційних видів образотворчого мистецтва, слід сказати, що нині в жанровий живопис повертаються окремі тенденції, характерні для українського мистецтва кінця 1960 х   початку 1970 х років. Образом природи, наприклад, знову стає класичний пейзаж , який сповнений логіки реалістичного споглядання, емоційно спокійний, тиха, повільна розповідь про побачений і пережитий життєвий досвід, в якому знаходять втілення душевні переживання художника. Митці здебільшого не шукають яскравих фарб та кольорів, швидше навпаки, намагаються залишити емоційний ефект на розсуд публіки.

Водночас у композиційних пошуках часто присутній момент декларативності, свідомого використання конкретної атрибутики, відтворення психологічного стереотипу як провокативного чинника до подальшого розвитку ситуцації.

Сповнені монументальності і внутрішнього драматизму офорти та ліногравюри мистецької спадщини 1960 х років та філософські, означені бароковою лінією твори сучасних художників об’єдную особлива внутрішня напруга, що, можливо, є якоюсь мірою відображенням загальних настроїв у сучасному українському суспільстві. Особливе місце тут займає і оригінальна книжкова графіка.

Унікальні твори пропонують майстри декоративно-ужиткового мистецтва. Здебільшого це роботи художників західних областей, які вирізняє органічне поєднання вже традиційних технік і матеріалів з пошуком нових нових оригінальних форм виразності. Для творів декоративно-ужиткового мистецтва характерні знаковість та образний символізм, часто пов’язаний з  прадавнім українським космогенезом.

Розмірковуючи про сучасне культурне життя України, неможливо не звернути увагу на ще одне явище, яке відродилося разом з новим мистецтвом   меценатство. На Україні це давня традиція, і не можна не згадати, що колекції музеїв Російського, Українського, Західного та Східного мистецтва в Києві існують завдяки мудрості, юлагородству та високому таланту українських меценатів Миколи, Федора, Івана Терещенків, Богдана та Варвари Ханенків.

Загалом же можна констатувати, що українське мистецтво знову в очікуванні нових перетворень. За логікою історії сьогоднішні кризові і застійні явища протримаються не довго. Зміна поколінь, яку ми зараз переживаємо, несе з собою і нові відкриття. Щоправда, і нові ризики. Ймовірно зазнають серйозного переосмислення завдання та цілі подальшого розвитку образотворчого мистецтва України. А можливо ми станемо свідками нової хвилі живописного відродження, як це було на початку 1990 х років, адже захоплення кольором є притаманною рисою українського мистецтва, і нові, ще не знайомі широкому загалу художні особистості з’являться на сторінках новітньої історії України.

Джерела та література

 1. Бажан М. П. (1973).Словник художників України. Київ: Головна редакція української радяньскої енциклопедії. С.10-11.
 2. Безверхий В.Сучасне українське мистецтво. Київ: Ексмо, 2007. – С. 20-27.
 3. Журавель С.Художники України. – Київ: Спілка художників України, 2011. – С. 2-3.
 4. Сафаралієва Д. А.Академія Мистецтв. Москва: Образотворче мистецтво, 1990. – С. 4-5.

НАРОДНЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО СУЧАСНОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ СУСПІЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ: 3 комментария

 1. Олександра Нурієва

  Досить цікава інформація, як на мене, а також актуальна сьогодні ( саме зараз підвищується культурний рівень розвитку українців; ми прагнемо розвиватися й саме тому відкриваємо свою душу й впускаємо туди мистецтво у всіх його можливих проявах)
  Савін Андрій, у доповіді Ви згадали про меценатство, тому хотіла б спитати, як саме Ви ставитеся до відомого PinchukArtCentre ( міжнародний центр сучасного мистецтва XXI сторіччя, відкрита платформа для митців, мистецтва та суспільства), який було відкрито українським меценатом ?
  Чи вважаєте ви доцільним встановити вікову категорію, за котрою буде дозволено вхід до цього уентру сучасного мистецтва? Позитивно чи негативно Ви відноситесь до того матеріалу ( до тієї інформації), котрий зазвичай висвітлюється у просторі цього центру? Яким чином виставки такого характеру, як у PinchukArtCentre можуть змінити свідомість середньостатистичного українця?

 2. Катерина Максим

  Дякую за цікаву на інформативну доповідь ! Я разом з вами очікую ,що сучасне українське образотворче мистецтво вийде з кризи і нове покоління внесе яскраві барви в мистецьке життя українського народу .

Добавить комментарий