Топольский Назар

«Неолітична революція» на території України.pdf

Презентація

НТУУ «КПІ», факультет прикладної математики, група КП-21

 

Тези

Перехід від привласнюючих (мисливці та збирачі) до відтворюючих форм господарства розглядається в науці як аграрна або неолітична революція, що підготувала умови для виникнення на Землі перших цивілізацій. Саме з неолітичною революцією пов’язується перехід від мезоліту до неоліту, тобто нового кам’яного віку, що припадає на другу половину VI тисячоліття до н. е.

Одна з основних причин початку революції – зміна клімату. Зникнення Скандинавського льодовика 10 тис. років тому спричинило переміщення смуги атлантичних циклонів на північ, у Європу. Несприятливі кліматичні зміни призвели до збіднення рослинного і тваринного світів, що вимагало від первісних мисливців удосконалення методів і засобів полювання, з метою стабільного забезпечення колективів їжею. Поширення такої ефективної зброї, як лук і стріли, ще більше скоротило популяцію промислових тварин і призвело до кризи мисливства.

Криза мисливського господарства — це такий стан первісної економіки, коли мисливство втрачає здатність забезпечувати колективи їжею, змушуючи шукати альтернативні привласнювальній економіці засоби харчування.

Вищевказані причини сприяють виникненню сільського господарства.

Теорії виникнення:

Теорія «оазисів» — вона прив’язує економічні зміни до змін кліматув конці льодовикового періоду, які супроводжувались посухою и міграціями людей і тварин в «оазиси», де і відбувалось одомашнення як тварин, так і рослин.

Теорія «горбистих схилів» — одомашнення почалось на схилах гір Тавру і Туреччини, де клімат не був посушливим, і розповсюдилось далі

Демографічна теорія – збільшення кількості населення є не причиною, а наслідком розвитку сільського господарства.

Історично вперше ці зміни почались з півдня Малої Азії близько 10 тис. років тому. Мігранти звідти принесли відтворювальне господарство в Європу. Основний потік переселенців рухався через Егейське море до Східної Греції, а звідти на північ, у Подунав’я. Частина мігрантів могла потрапити на Балкани, форсувавши Дарданелли чи Босфор. З Півночі Балкан один потік переселенців рухався вгору по Дунаю до Центральної та Західної Європи, а другий — через Трансільванію в Україну.

Концентруючи свої зусилля на землеробстві, колишні рухливі мисливці були змушені перейти до осілого способу життя. Адже поля зернових потребували постійного догляду та охорони. Поліпшення харчування та осілий спосіб життя спричинили різке зростання населення.

Через нестачу їжі люди були змушені раціональніше ставитися до продуктів полювання. Добутих під час полювання диких козенят та ягнят почали певний час утримувати в спеціальних загорожах, з метою досягнення ними кондиційної ваги – це був початок тваринництва.

Зміни господарства призвели і до змін знарядь праці. Були винайдені і поширені якісно нові способи виготовлення знарядь праці (шліфування, свердління й розпилювання), з’явилися сокири, долота, тесла, кам’яні ножі.

Зміни структури господарства відобразились і на соціальній структурі суспільства. На ґрунті відтворювальної економіки з’являється можливість для отримання надлишкового продукту, що з часом неминуче має призвести до майнової та соціальної нерівності. Найважливішою соціальною одиницею неолітичного суспільства виступав рід, який об’єднував людей, що походили від одного й того самого предка чи вважали символом своєї єдності одну й ту ж тотемну тварину. Рід був екзогамною групою. Декілька родів могли створювати теж переважно екзогамну єдність — фратрію. Роди або фратрії об’єднувалися в племена.

Важливим досягненням неолітичної доби стало розповсюдження глиняного посуду. Випалена на вогні глина була першим штучним матеріалом, котрий створила людина. Керамічні вироби удосконалили способи приготування та зберігання їжі. Важливу роль вони відігравали і в культовій сфері.

У неолітичну епоху люди засновували свої поселення на берегах річок, безпосередньо біля води, але на сухих, що не затоплювались у повінь, місцях. Будувалися житла, можливо, типу куренів. В їх конструкції використовувалися лоза, очерет, глина.

За доби неоліту значного поширення набуває ткацтво і плетіння. Матеріалами для виготовлення тканин слугували як волокна дикоростучих кропиви, коноплі, льону, так і вовна дрібної рогатої худоби. Для виготовлення одягу використовувалися також шкіри тварин.

Найвизначніші культур на території України епохи неолітичної революції:

Дніпро-донецька культура

Основна за значенням і територією неолітична культура в Україні. Існувала протягом приблизно 2 тисяч років — у VII — V тис. до н.е. Охоплювала все Подніпров’я, середню течію Сіверського Дінця, лісостепове Лівобережжя і Прип’ять. Названа за місцем знаходження перших пам’яток у Подніпров’ї і на Сіверському Дінці. На території України відомо понад 200 поселень і 20 могильників цієї культури. Значна кількість поселень і майже всі могильники розкопані. Найвідоміші з них: Вовчок і Собачки у Надпоріжжі, Бондариха і Устя Осколі на Сіверському Дінці, Бузьки на Черкащині, Микільська Слобідка (нині в Києві), Грині на Тетереві.

Культура лінійно-стрічкової кераміки

5700-4900 роки до н.е. На території України представлена на Західній Волині, Галичині і Поділлі. Загалом на території України відомо більше, ніж 50 стоянок і місцезнаходжень цієї культури: Незвисько, Торське (на Дністрі), Луцьк, Баїв (на заході Волинської обл.), Ольшаниця (на Горині) та ін. У центральній Європі досліджено багато могильників цієї культури, на території України — два таких поховання: Незвисько і Баїв. Культура лінійно-стрічкової кераміки є чітко виявленою землеробсько-скотарською культурою.

Буго-дністровська культура

6500 — 5300 рр. до н. е. Значна територія лісостепової та степової зони Північного Причорномор’я в межах Правобережної України та Молдови.

Висновки:
неолітична революція – перехід до осілого способу життя і відтворювального господарства. В Україні відбулася близько VI тисячоліття до н.е. з приходом мігрантів з Малої Азії, відбувалась типово для Європейських держав.

 

Використані джерела

  1. Аграрна неолітична революція [Електронний ресурс] Навчальні матеріали онлайн. Режим доступу до статті: http://pidruchniki.com/15290527/istoriya/agrarna_neolitichna_revolyutsiya
  2. Толочко П. П., Крижицький С. Д., Мурзін В. Ю. та ін. Давня історія України. К.: Либідь. — т.1, — 240 с.
  3. Неолітичні культури України [Електронний ресурс] Навчальні матеріали онлайн – Археологія України. Режим доступу до статті:

http://pidruchniki.com/13560615/kulturologiya/neolitichni_kulturi_ukrayini

  1. Основні аспекти розвитку культури в епоху неоліту — Iсторiя культури [Електронний ресурс] Бібліотека BukLib.net. Режим доступу до статті: http://buklib.net/books/22880/
  2. Манько В. О. Проблеми вивчення неоліту України. // Кам’яна доба України. — Вип. 13. — Київ: Шлях, 2010.

Топольский Назар: Один комментарий

Добавить комментарий