Тематика  української міфології стародавнього суспільства

Ражановська Катерина Володимирівна

КПІ, ФПМ, КМ-31

dokladДоповідь дивиться тут…

 

Поняття міфа і міфології. Міф (від гр. mitos — слово, переказ) означає давні вірування народу, сказання про походження Всесвіту, Землі, явищ природи, Богів, героїв.

Міфологія — це сукупність міфів того чи іншого народу. Донедавна у фольклористиці побутувала думка про те, що міфи слід відрізняти від казок, які вже у стародавні часи сприймалися як вигадки, плід фантазії. До міфів же ставилися як до імовірних подій. Але не слід забувати, що значна частина казок створювалася на основі давніх міфів, хоча вже й завуальованих від християнських переслідувань. Досить часто в наших казках знаходимо паралелі з етнічною релігійною міфологією. Міфи відрізняються від легенд, які найчастіше розповідають про реальних осіб, або справжні події.

Порівняльно-історичний аналіз основних міфологічних сюжетів переконує, що при всій їхній різноманітності міфи народів світу мають багато спільних рис, тем і мотивів. Тобто можна зробити висновок, що всі міфологічні системи і окремі уривки міфів є залишками чи не єдиного джерела, даного людству у спадщину з незапам’ятних часів.

Цілісність української міфологічної системи була зруйнована в період суцільної християнізації українського суспільства. Мабуть, найбільше залишків міфологічних сюжетів українці зберегли в своїх обрядах, звичаях: колядках, щедрівках, веснянках, купальських піснях, замовляннях, забобонах тощо.

За тематикою міфи можна поділити на кілька циклів: космогонічні — про походження життя (сотворіння світу); антропогонічні — про створення людини; тотемічні — про тотемічних предків окремих племен, в основі яких лежать фантастичні уявлення про походження племені від певних тварин; теогонічні — про походження богів; календарні — про річні цикли природи та обряди, пов’язані зі зміною пір року і господарською діяльністю; есхатологічні — про потойбічний світ та передбачення майбутнього; історичні або культово-біографічні — про життєві випробування і діяння окремих героїв (тобто перехідні від опису міфічних божеств до подвигів героїв-людей). Часто названі теми тісно перепліталися.

Розглянемо більш докладну характеристику деяких міфологічних циклів.
У космогонічних міфах виділяють дві групи: міфи розвитку й міфи створення.
Міфи розвитку пояснюють зародження Всесвіту своєрідним перетворенням первісного стану, що не має визначеної форми. Відбулася еволюція безформного начала, світ був створений з первісних елементів (води, вогню й повітря). Міфи створення пропонують іншу версію зародження всього живого. Вони стверджують, що творцем світу була якась надприродна істота. Нам найближчим є біблійний міф про створення Богом світу протягом семи днів. Дуже часто міф починається розповіддю про первісний стан Усесвіту, а потім переходить у детальну розповідь про творця та його діяння.

Антропогонічні міфи — це важлива складова частина міфології будь-якого народу. Якщо простежити за міфами різних народів, то можна помітити одну закономірність. як правило, люди в них «створюються» з горіхів, пороху, глини, дерева або ребра. Творцеві важливо спочатку створити чоловіка, щоб потім створити йому супутницю.

У міфах про культурних героїв розповідається про відкриття людством знань і культурних благ. Міфічні герої знайомлять людей з таємницями землеробства, ремесла, намагаються навчити їх жити в незнайомому для них світі. Інакше кажучи, герої хочуть допомогти людству освоїтися з усім, що поки ще недоступне його розумінню.

Характерною особливістю української міфології є пантеїзм (від гр. pan — все, і theos — Бог), тобто філософсько-релігійне вчення, за яким Бог ототожнюється із природою. Обожнювання усіх явищ природи, небесних світил, дерев, річок, поклоніння багатьом Богам називається політеїзмом, тобто багатобожжям (від гр.polis — багато і Teos — Бог, дослівно означає «храм усім Богам»)

В українській релігійній міфології існує своєрідна ієрархія Богів: на чолі всього світу стоїть найстарший Бог, який керує усім життям Всесвіту, йому підпорядковуються нижчі рангом Боги, які порядкують різними сферами природи і людським життям. Форма релігії, в якій є багато Богів на чолі з одним верховним Богом, називається генот теїзмом (від гр. henos — рід, походження і Teos — Бог).
Українським міфам властива надзвичайна природність, пов’язаність із хліборобським або пастушим побутом наших предків. Персонажами переважно є батько-господар, мати-господиня, їхні сини й дочки, худоба і поля. Міфологічні сюжети яскраво забарвлені родинним побутом. Як писав Іван Нечуй-Левицький, у найархаїчніших колядках і щедрівках знаходимо прославляння господаря не якоїсь конкретної родини людей, навіть не князівської чи гетьманської, а швидше — відгомін прославляння сім’ї небесних світил та природних явищ: Сонця, Місяця, Зорі, дрібного Дощику, Вітру тощо. Дуже часто в наших міфах персонажам божественного походження надавалися людські імена, що перетворювало міф на казку.

Отже, теми, сюжети, образи давньої української міфології мають свої місцеві риси і виразний український колорит. Вони багато у чому пояснюють та дають змогу дізнатися про життя та вірування наших предків.

Література та посилання:

Галина Лозко  «Українське народознавство», друге видання.

http://bibliofond.ru

http://readbookz.com

http:// ukrtvory.com.ua

https://uk.wikipedia.org

 

 

Тематика  української міфології стародавнього суспільства: 4 комментария

 1. Олексій Валерійович Тягун

  Доброго часу доби!
  Як на мене, автор досить докладно розкрив тему, зазначену у назві. З цього боку до доповіді претензій не маю. Однак мене цікавить наступне: який з українських міфів найбільше Вам сподобався, Катерино?

  1. Катерина Володимирівна Ражановська Автор записи

   Доброго вечора, Олексій!
   Дуже дякую Вам за коментар!
   Щодо Вашого запитання, то досить важко виділити один конкретний приклад з розмаїття україньких міфів. Однак можу сказати, що мене завжди захоплювали міфи, у яких описуються історії та події, пов’язані з мавками та русалками.

 2. Аліна Шмаркуненко

  Добрий вечір!
  На мою думку, доповідь и презентація точно відповідають на головні питання теми. Структура, основні поняття та різновиди міфів розкладені по поличках і, як на мене, інформація викладена на рівні, зрозумілому для кожного читача, за що Вам велике спасибі. Мені не вистачило лише якихось прикладів, але для будь-якої зацікавленої в цій темі людині знайти їх не буде проблемою.
  Дякую!

  1. Катерина Володимирівна Ражановська Автор записи

   Вітаю,Аліно!
   Дякую за Ваш коментар!
   Дійсно, для того,хто зацікавився даною темою, не буде проблемою більш заглибитися у вивчення питання,зазначеного у заголовку. Зокрема, більше прикладів можна знайти у джерелах,перелік яких вказано після доповіді.
   Через досить обмежений обсяг інформації, яку можна було включити у доповідь, я не мала змоги навести більшу кількість прикладів.

Добавить комментарий