Белас Андрій

ПІДНЕСЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.pdf

Презентація

НТУУ «КПІ» ННК ІПСА, 3 курс, група КА-23

Тези

 1. Історичні умови розвитку культури
 • Культурні надбання попередніх епох (трипільської, зарубинецької, черняхівської культур тощо) та й тих народів (Київська Русь – об’єднання східнослов’янських племен в єдину державу), що проживали на території України, не зникли безслідно, а залишили помітний слід для наступних поколінь, значно вплинули на розвиток культури Київської Русі.
 • Пожвавились контакти Київської Русі з Візантією, багатьма країнами Європи та Сходу, що значно вплинуло на взаємозбагачення культур.
 • Прийняття християнства.
 • Значні успіхи слов’ян у господарському розвитку: землеробство, ремесла, торгівля, зростання і розбудова міст тощо.
 • Постійні війни з кочівниками (печенігами та половцями).
 1. Усна народна творчість відзначалася багатством форм і розкривала духовний світ народів Київської Русі, в ній збереглися перлини народної мови, вона була складовою частиною світової культури, була самобутньою та унікальною.
 • Велике поширення билин – пісень героїчного, лицарського характеру. В билинних епосах закріплювалася пам’ять про історичні події й цілі епохи східнослов’янської історії. Найпопулярнішими героями билин були князь Володимир «Красне Сонечко», Добриня Микитич, Альоша Попович та ін.
 • Одним із найстарших фольклорних жанрів були народні перекази (про трьох братів, що засували Київ, про Кожум’яку тощо).
 • Прислів’я і приповідки передавали життєвий досвід і мудрість.
 • Поширювались також казки, з яких ми дізнаємося, як народ ставився до добра і зла, правди і кривди, як глибоко розумів і як повно відчував красу світу та життя.
 • З виникненням писемності з’явились умови для перетворення усної народної творчості на писемну літературу. Саме фольклор і слугував згодом тим джерелом, з якого українські письменники різних часів черпали теми, образи та задуми для своїх творів.
 1. Архітектура
 • Будівельники Київської Русі створювали чудові витвори з дерева, каменю, цегли, що свідчить про досить високий рівень будівельної техніки та талант народних майстрів
 • З дерева будувалися різноманітні житла та господарські будівлі, у тому числі міські башти, стіни, мости.
 • З каменю зводили церкви. Таке будівництво виникло під впливом Візантії, зокрема запозичено хресто-купольну композицію.
 1. Мистецтво
 • Була добре розроблена художня різьба по дереву і каменю.
 • Усі храми прикрашено стінним розписом.
 • Мозаїки і фрески – найпоширеніші види техніки живопису Київської Русі.
 • Було розвинено іконописний живопис.
 • Багато мініатюр рукописних книг з розмальованими заголовними літерами, візерунками наприкінці тексту та рослинним і геометричним орнаментом.
 • Житла, посуд, тканини прикрашали малюнками і символами, які часто мали обереговий характер.
 • Виского розвитку досягло ювелірне мистецтво.
 1. Музична творчість
 • Спів і музика були однією з характерних ознак побуту – ними супроводжувалися всі родинні, культові та землеробські свята.
 • Після прийняття християнства поширюється хоровий церковний спів.
 • Професійні виконавці – співці билин (Боян), скоморохи (танцюристи, фокусники, актори, що виступали на княжих дворах, міських та ринкових площах, святкових зібраннях).
 • Музики грали на таких інструментах: духових – сопілках, сурмах, рогах, трубах; щипкових – гуслях, лютнях, арфах; смичкових – гудках, смиках; ударних – бубнах, тарілках.
 • Своєрідним видом була також військова музика, у супроводі якої виступали в похід військові дружини, звучала вона під час битв, штурму ворожих фортець. Особливу роль відігравали труби і бубни.
 • В Київської Русі була відома система нотних знаків у вигляді гачків, яких писали на рядках тексту.

Література:

 1. Середницька Г.В. Опорні конспекти з історії України. – К.: Книги України, 2009.
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.: 2001.
 3. Матеріали сайту http://uk.wikipedia.org/

Белас Андрій: 6 комментариев

  1. Belas Andriy

   Вітаю, Юлія! Дякую за ваш коментар! Дійсно, завжди прагнув коротко, але притому максимально інформативно висловлювати свою думку, звідси і лаконічність.
   Щодо культурних центрів то дуже варто відмітити власне сам Київ (звідки ж і назва Київської Русі). Київ на той час — політичний, економічний та культурний центр держави.

  1. Belas Andriy

   Розділяю з вами вашу допитливість як музиканта щодо нотних записів того часу. Проте на наш час майже немає придатних до гри нот. В деяких архівах ще зберігаються деякі нотні записи, але їх написання сильно відрізняеться від сьогоденного, тож їх доволі важко розшифрувати.
   Ось наприклад:

  2. Belas Andriy

   Розділяю з вами вашу допитливість як музиканта щодо нотних записів того часу. Проте на наш час майже немає придатних до гри нот. В деяких архівах ще зберігаються деякі нотні записи, але їх написання сильно відрізняеться від сьогоденного, тож їх доволі важко розшифрувати.
   Ось наприклад:

 1. Саган Віталій

  Дякую за цікаву й гарно структуровану доповідь. У вашій доповіді багато сказано про вплив Візантійської культури на культуру Київської Русі. Наскільки сильним на вашу думку був вплив Візантійської культури на музичну творчість Київської Русі?

Добавить комментарий