Секція 1

imagesКультура України з найдавніших часів до 80-х років ХХ .

Алістратенко Микита Олексійович

ФПМ 3й курс КМ-31

Концепції походження української культури вчених-емігрантів /І.Крип’якевич, І.Огієнко, Д.Антонович

Арсенич Ольга Миколаївна

ФПМ, КМ-32

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА, ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ, СКОМОРОСТВО, НАРОДНІ ТАНЦІ, ОБРЯДОВА НАРОДНА ПІСЕННІСТЬ ДОБИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Бершадський Євгеній Юрійович

ФПМ, 3 курс, КМ-31

Осмислення української культури в наукових працях Д. Яворницького та М.Грушевського.

Бех Петро Васильович

ІПСА, 3 курс, КА-35

Іван Котляревський – засновник класичної традиції в українській літературі.

Бойко Надія Сергіївна

ФПМ, 3 курс, КМ-31

Проблема вибору віри в часи Київської Русі.   Феномен двовір’я.

Булгаков Антон Ігорович

ФПМ,3 курс,КМ-31

Культуротворче значення діяльності Т.Шевченка у генеруванні національної ідеї українського суспільства.

Ведмеденко Олег Вячеславович

ІПСА, 3, КА-33

Концепція Світового дерева як універсальної моделі організованого Всесвіту.Вертикальна та горизонтальні площини, числові характеристики Світового Дерева.

Вікторчук Віталій Анатолійович

ФПМ, КВ-31

Українська культура в працях сучасних дослідників.

Віфлінзідер Віталій Володимирович

ФПМ КВ-32

Художні інновації українського футуризму (М. Семенюк, Д. Бурлюк)

Воробйов Дмитро Олександрович

ІПСА, 3 курс, КА-33 

Структура міфу

Воронцева Аліна Ігорівна

ІПСА, 2 курс, КА-31

Розвиток української науки і освіти ХХ ст..Досягнення українських вчених –В.Вернадського, Л.Чижевського, І.Сікорського, С.Корольова.

Галицький Владислав Олександрович

ІПСА, 3, КА-33

Братський рух кінця ХУІ — початку ХУІІ ст. та його релігійна і національно-політична роль в історії української культури.

Головатий Роман Ігорович

ФПМ, 3 курс, КВ-32

Ренесансно-гуманістичний світогляд в Україні в XVІ-ХVІІІ ст.

Горностай Максим Сергійович

ФПМ, 3 курс, КМ-33

Первісна культура – археологічні пам’ятки культурних шарів в українському просторі

Гресова Анна Юріївна

ФЛ, 3 курс, ЛА-31

Структура і функції міфу, уявлення про сакральність простору і часу

Грушко Юрій Володимирович

ФПМ, 3, КВ-33

Основні ознаки міфологічного світогляду.

Грушко Ярослав Володимирович

ІПСА, 3 курс, ка-35

Козацтво як культуротворча сила української ідентифікації. Розвиток культури в умовах української козацької держави.

Донський Богдан Сергійович

ФПМ, 3 курс, КМ-31

Тарас Шевченко – визначна постать українського культуротворення.

Жиденко Вадим Костянтинович

ФПМ, 3 курс, КВ-33

Заснування стаціонарного українського театру М.Садовського

Запайщикова Анна Костянтинівна

ФПМ, 3, КВ-32

Скіфи, їх культура та  світогляд. Греко-скіфська пектораль.

Зоріна Катерина Вікторінва

ІПСА 3 курс група КА-35

Українська демонологія.

Ічанський Олександр Олексійович

ФПМ, ІІІ курс, КМ-33

Розвиток укр.науки та освіти ХХ ст

Карпенко Тетяна Олександрівна

ФПМ, 3 курс , група КМ-33

Заснування та діяльність наукового товариства ім..Тараса Шевченка

Кателіков Владислав Ігорович

ФПМ, 3 курс, КВ-32

Український бароковий церковний розпис та іконографія ХУІ – ХУІІІ ст.

Кислий Вячеслав Володимирович

ФПМ, 3, КМ-31

Скіфи, їх культура та світогляд

Кісільчук Богдан Ярославович

ФПМ, 3 курс, КВ-31

Видатні діячі української культури ХУІ — початку ХУІІ ст.. /І.Галятовський, І.Гізель,С.Яворський/

Клєцов Сергій Євгенович

ФПМ, 3 курс, КВ-32

Доба пізнього бароко /рококо/ в Україні. Архітектурні пам’ятки української культури ХУІІІ ст.. 

Коваленко Денис

ІПСА, 3 курс, КА-32

Творчість Г.Сковороди – українського просвітителя та філософа. Наукове і культуротворче значення його творчості.

Ковальова Ольга Андріївна

ФПМ, 3 курс, група КМ-32

Значення запровадження християнства для еволюції культури  в Київській Русі

Комісаренко Вячеслав Ігорович

ІПСА, 3 курс, КА-31

Меценатська діяльність І.Мазепи у сприянні розвитку бароккової архітектури і мистецтва

Коряшкіна Катерина Олегівна

ІПСА КА-33 3 курс

Заснування одного з фундаментальних технічних закладів України – Київського політехнічного інституту

Костенко Марина Володимоівна

ФПМ, 3, КМ-32

Образ Світового дерева в народній творчості українців

Круть Валерія Миколаївна

ІПСА, 3 курс, група КА-32

Історія культури Любарського району Житомирської області

Кудрявцев Антон Михайлович

ІПСА, III курс, группа КА-34

Українська музика  XX століття

Кулік Олег Прокофійович

ІПСА, 3, КА-31

Становлення оперного жанру в Україні

Левенчук Людмила Борисівна

ІПСА, 3 курс, група КА-35

Причини високого злету культури Київської Русі.

Максим Катерина Євгенівна 

Факультет прикладної математики, 3,КВ-31

Діяльність київського митрополита Петра Могили.

Малявка Євгеній Анатолійович

ФПМ, 3, КП-32

Значення кіномистецтва О.Довженка, С.Параджанова у розвитку української культури.

Маркітаненко Інна Владиславівна

ФПМ,2 курс, КВ-32

Методологічні принципи вивчення історії української культури

Матушкін Кирило Максимовіч

ФПМ-3 КВ-33

Розвиток української культури в контексті світової цивілізації /культурні епохи, типи 

Мацегора Михайло Віталійович

ФПМ, 3 курс, КВ-32

Національна концепція культурно-історичного розвитку /М.Костомаров, В.Білозерський, П.Куліш.

Мельник Олександр Олегович

ФПМ, 3 курс, КВ-32

50. Українська національна архітектурна школа (С.Ковнір, Ф.Старченко, І.Григорович-Барський).

Мельник Юлія Євгенівна

ІПСА, 3 курс, КА-31

Виникнення писемності в Київській Русі. Слов’янські просвітителі Кирило і Мефодій.

Мінькач Дмитро Володимирович

ФПМ, КМ-33, 3 курс

Кирило-Мефодієвське братство та його роль в національному самовизначення української культури ХІХ ст.

Мумренко Марія Олександрівна

ІПСА, 3, КА-35

Ранні форми релігії. Ідея синкретичного Всесвіту.

Непокритий Микола Олександровч

ФПМ, 3-й курс, КВ-32

Наукова та громадсько-політична діяльність М.Грушевського у контексті обгрунтування демократичних принципів української державності

Німець Анастасія Володимирівна

ІПСА, 3 курс, КА-33

Культура Кукутені — Трипілля  /періодизація, походження,  розвиток та мистецтво

Ноголь Ольга Святославівна

ІПСА,  3 курс,   КА 34

Культи найголовніших божеств язичницького пантеону слов’ян. Ідея «священного шлюбу» 

Пашина Тетяна Олегiвна

ФПМ, 3курс, КМ—33

Екзистенціонально-антропологічні  начала осягнення культури у «філософії серця» Г.Сковороди.

Ражановська Катерина Володимирівна

ФПМ,3 курс, КМ_31

Тематика  української міфології стародавнього суспільства

Ралко Денис Андрійович

ФПМ, 3 курс, КВ-32

Україна як східноєвропейський центр барокової культури. Національна самобутність культури України доби бароко

Робулець Ірина Віталіївна

ІПСА, 3, КА-35

Розвиток уявлень стародавніх слов’ян про первісний хаос та про світове яйце як  сисвол порядку, світо устрою

Савенков Юрій Ростиславович

ІПСА, 3 курс, КА-34

Вплив історичних подій та соціальних трансформацій на динаміку розвитку української культури в першій половині – 80-х роках ХХ ст.

Сінчук Ольга Олександрівна

ФПМ, 3 курс, КМ-31

Трипільна культура – найвизначніша культура неолітичної доби на землях України (періодизація, особливості, основні характеристики)

Снагощенко Данило Михайлович

ФПМ 3 курс КМ-33

Особливості літературного процессу доби Київської Русі.

Тупчієнко Дмитро Васильович

Факультет прикладної математики, 2 курс, КМ-32

Концепції походження української культури в працях дослідників ХУІІІ – ХХІ ст

Ходак Антон Романович

ІПСА, 3 курс, група КА-33

Основні напрями модернізму в українській художній культурі першої половини ХХ ст

Хомук Богдан Олександрович

ФПМ 3 КВ-31

Український модернізм. Розвиток українського модернізму у світових тенденцій авангардного мистецтва

Хуповець Дмитро Юрійович

ФПМ, 3, кв-31

Кирило-Мефодієвське братство та його роль в національному самовизначення української культури ХІХ ст.

Цислицький Антон Миколайович

ІПСА, 3 курс, КА-35

Києво-Могилянська колегія  та її роль в українській гуманістичній думці

Чабан Ярослав Юрійович

ФПМ, КВ-32

Особливості розвитку культури України в польсько-литовську добу

Черниш Андрій Анатолійович

ФПМ, 3 курс, КВ-31

Маловідомі сторінки життя і творчості Миколи Гоголя

Шабан Надія Володимирівна

ІПСА 3 курс КА-35

Художні інновації українського кубофутуризму (о.Богомазов,  О.Екстер)

Шаріпова Марія Костянтинівна

ІПСА, 3 курс, КА-34

Формування концептуальних засад «новітньої» національної художньої культури у творчості художників першої половини ХХ ст.

Ширалієв Анар Ельдар огли

ІПСА, 3 курс, КА  33

Феномен української ментальності: світоглядні універсалії української нації

Щьоголєв Максим Олегович

ФПМ, 3 курс, КМ-33

Ідея самобутності українського народу у творчості Миколи Гоголя

Михaльченкo Сергiй

ФПМ, 3 курс, КВ-32

Слов»янска культурна доба